Duszpasterze

Ks. kanonik Leszek Kazimierczak - proboszcz

Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Przed wstąpieniem do seminarium pracował jako robotnik w tamtejszej Silwanie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 r., po czym pełnił funkcję wikarego parafii w Międzyrzeczu i Gubinie oraz był dyrektorem domu rekolekcyjnego "Emaus" w Zielonej Górze. W 1993 r. otrzymał od księdza biskupa Józefa Michalika zadanie sformowania nowego ośrodka duszpasterskiego na zielonogórskim osiedlu Zacisze. Rok później został proboszczem nowo utworzonej parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca. W 1997 otrzymał godność kanonika. Jest również duszpasterzem środowisk policyjnych.

Ks. Robert Golonka - wikariusz

Urodzony 18.02.1973 w Kożuchowie. Pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kożuchowie w 1992 roku wstąpił do WSD w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku w Gorzowie Wlkp. Pracował w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie (1998 - 2005), Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małomicach (2005 - 2011), Miłosierdzia Bożego w Żarach (2011 - 2014). Od 22.08.2014 pełni posługę duszpasterską w naszej parafii.

Ks. Mariusz Jagielski - duszpasterz akademicki

Pochodzi z Zielonej Góry. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 roku. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. W latach 2002-2008 studiował we Francji i w Kanadzie. Po powrocie rozpoczął posługę w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Paradyżu jako wychowawca i wykładowca. Od sierpnia 2014 duszpasterz akademicki przy naszej parafii. Jest również odpowiedzialny za wspólnotę Pustynia w Mieście.

Ks. Mirek Żadziłko - wikariusz

Rodowity białostoczanin. Formacje seminaryjna odbył w WSD w Paradyżu. Święcenia przyjął z rąk Biskupa Adama Dyczkowskiego w Katedrze gorzowskiej w roku 2004. Po czterech latach pracy w parafii pw. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. wyjechał ma misje do Argentyny. Pracował także w MIVA POLSKA przy Episkopacie Polski do Spraw Misji. Od października 2017 roku jest kapelanem Hospicjum i duszpasterzem naszej parafii.

Ks. Wojciech Oleśków - wikariusz

Pochodzi z Głogowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie. W latach 2015-2019 studiował na KUL-u teologię fundamentalną. W parafii jest opiekunem Ruchu Światło-Życie i Odnowy w Duchu Świętym.

stat4u