Duszpasterze

Ks. Grzegorz Słapek - proboszcz

Urodziłem się 16 grudnia 1971 r. w Przybyszowie k. Sławy, jako piąte dziecko Mieczysława i Feliksy z domu Kaczor. Szkołę Podstawową i Technikum ukończyłem w Sławie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w czerwcu 1991 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu a następnie po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych i otrzymaniu tytułu magistra teologii, 24 maja 1997 r. przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk bpa Adama Dyczkowskiego. Rozpocząłem pracę duszpasterską w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie, skąd po czterech latach, w 2001r. zostałem skierowany do Zielonej Góry do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. W 2005 roku przybyłem do Międzyrzecza do parafii p.w. Św. Wojciecha. W 2009 r. pracowałem w parafii p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze. W sierpniu 2012 roku przeniosłem się do Gorzowa Wlkp. gdzie przez kolejnych pięć lat byłem wikariuszem w parafii katedralnej. W lipcu 2017 roku otrzymałem nominację na ojca duchownego kleryków naszego Seminarium Duchownego. W marcu 2020 roku, po nagłej śmierci ks. dra Zbigniewa Cieszkowskiego, zostałem proboszczem w parafii p.w. Św. Elżbiety Portugalskiej w Pławiu a 1 sierpnia 2022 roku bp Tadeusz Lityński mianował mnie proboszczem parafii Św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze.

Ks. kanonik Leszek Kazimierczak - proboszcz senior

Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Przed wstąpieniem do seminarium pracował jako robotnik w tamtejszej Silwanie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 r., po czym pełnił funkcję wikarego parafii w Międzyrzeczu i Gubinie oraz był dyrektorem domu rekolekcyjnego "Emaus" w Zielonej Górze. W 1993 r. otrzymał od księdza biskupa Józefa Michalika zadanie sformowania nowego ośrodka duszpasterskiego na zielonogórskim osiedlu Zacisze. Rok później został proboszczem nowo utworzonej parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca. W 1997 otrzymał godność kanonika. Jest również duszpasterzem środowisk policyjnych.

Ks. Piotr Bartoszek - duszpasterz akademicki

Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj. W latach 2013-2019 studiował teologię biblijną w Rzymie i w Jerozolimie. Po powrocie pełnił posługę wikariusza w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Od sierpnia 2020 duszpasterz akademicki przy naszej parafii.

Ks. Tomasz Westfal - wikariusz

Pochodzi z Zielonej Góry. Święcenia kapłańskie przyjął w 2018 roku. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie. Od sierpnia 2021 jest wikariuszem naszej parafii.

Ks. Tomasz Nowicki - wikariusz

Pochodzi z Żagania. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2003 r. Jego pierwsza parafia to Parafia pw. NMP Królowej Polski w Głogowie (2003-2007), następnie pracował w Zielonej Górze w Parafii pw. MB Częstochowskiej (2007-2011), w Krośnie Odrzańskim, w Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej (2011-2014), w Głogowie, w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego (2014-2017) i w Gubinie, w Parafii pw. MB Fatimskiej (2017-2022). Obecnie od 25 sierpnia 2022 r. jest wikariuszem naszej parafii.

stat4u